A A A K K K
для людей із порушенням зору
Болградська міська громада
Одеська область, Болградський район

Відділу культури, туризму, молоді та спорту Болградської міської ради

    Відділ культури, туризму, молоді та спорту  Болградської міської ради Одеської області (далі – відділ) є виконавчим органом Болградської міської ради Одеської області, який  створений  в 2020 році відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на підставі рішення Болградської міської ради  Одеської області від 10.12.2020 № 34-Vlll «Про створення відділу культури, туризму, молоді та спорту  Болградської міської ради Одеської області, затвердження положення про відділ культури, туризму, молоді та спорту».
   
Дата внесення запису про створення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 14.01.2021.

Юридична адреса - вулиця Поштова, 30, м. Болград, Одеська область, 68702.

Фактичне місце розташування - вулиця Поштова, 30, м. Болград, Одеська область, 68702.

 

Етапи створення

   Розпорядженням  Болградського міського голови  від 11.01.2021 №  7/л  начальником відділу з 12.01.2021 призначено  СУСЛІНУ Жанну Миколаївну. Кадровий  склад  відділу  укомплектований  фахівцями  у період з 20.01.2021 по 01.04.2021 шляхом переведення  з державної служби та службі в  органах місцевого самоврядування.

   У квітні 2021 року положення про відділ культури, туризму, молоді та спорту затверджено у новій редакції на підставі рішення Болградської міської ради Одеської області від 29.04.2021 № 312-Vlll «Про внесення змін до рішення міської ради від рішення Болградської міської ради  Одеської області від 10.12.2020 № 34-Vlll «Про створення відділу культури, туризму, молоді та спорту Болградської міської ради Одеської області, затвердження положення про відділ культури, туризму, молоді та спорту».

Відділ є балансоутримувачем  комунального майна Болградської територіальної громади,  щодо якого прийняті відповідні рішення  міської ради, в тому числі  майно, яке використовується для надання культурних, бібліотечних послуг, послуг у галузях туризму,  фізичної культури та спорту, а також спортивні споруди, тощо. 

   Відповідно до рішень Боградської міської ради  від 24.06.2021  №433-Vlll, від  08.07.2021 № 531-Vlll відділу належать обєкти нерухомого майна(вулиця Комарова, 1-5, с. Табаки; проспект Собобрний, 154, м. Болград; вулиця Гагаріна, 1, с. Виноградівка) на праві оперативного управління, яке зареєстровано у встановленому порядку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

 

Структура

 

   Відділ  підпорядкований  безпосередньо виконавчому  комітету Болградської міської ради та міському голові,  підзвітний та підконтрольний Болградській міській раді.

  Структурно складається з керівника та чотирьох спеціалістів, не має внутрішнього структурного розподілу.

  Відділу підпорядковуються комунальні заклади  Болградської міської ради – «Центр культури та дозвілля» (код  ЄДРПОУ 43962234, директор КОРШОК Ольга Василівна), «Центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (код ЄДРПОУ 26506837, директор ТЕРЗІ Семен Васильович) та «Болградська дитяча музична школа»  (код ЄДРПОУ 02222325, директор НЕНКОВА Валентина Михайлівна).

 

  Основні функції Відділу:

 

- приймає участь у розробці та виконанні державних, регіональних і місцевих програм розвитку культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму;

- розробляє проекти рішень міської ради та виконавчого комітету у визначених законом випадках, нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

- інформує населення про стан та перспективи розвитку культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту та туризму в громаді;

- сприяє діяльності творчих спілок, національно-культурних центрів та товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, туризму та спорту;

- вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань культури, туризму, молоді, фізичної культури та спорту, проводить з цією метою методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи; 

- організовує проведення  атестації підвідомчих закладів;

- вносить в установленому порядку пропозиції стосовно відзначення державними нагородами, зокрема щодо присвоєння почесних звань, а також здійснює нагородження відомчими заохочувальними відзнаками працівників підвідомчих комунальних закладів, учасників художньої самодіяльності та інших активістів;

- забезпечує відповідно до закону розвиток та вдосконалення мережі закладів культури, мистецтва, фізичної культури та спорту;

- координує роботу з комплектування кадрами, визначає потреби та формування замовлень на кадри, організовує роботу щодо удосконалення  кваліфікації  фахівців, надає  методичну допомогу;

- вживає заходи з оснащеності підвідомчих закладів необхідним обладнаннях та інвентарем, планує та здійснює ремонти, реконструкції будівель, забезпечує збереження будівель, обладнання та інвентарю;

- контролює роботу щодо забезпечення техніки безпеки, пожежної безпеки та санітарного режиму  в підпорядкованих закладах;  

- сприяє соціальному захисту працівників підвідомчих закладів;

- розглядає звернення громадян у межах своєї компетенції, врахування позитивних пропозицій, здійснює заходів з усунення недоліків у роботі;

- забезпечує доступ до публічної інформації; захист персональних даних;

- організовує  в межах своєї компетенції збирання інформації та формує бази даних;

- подає в установленому порядку фінансову та статистичну звітність, в тому числі і про стан розвиток культури, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, туризму; 

- втілює та розвиває мережу платних послуг населенню, які є джерелом залучення позабюджетних коштів, контролює правильність їх використання;

- сприяє проведенню заходів щодо зміцнення міжрегіональних та міжнародних зв’язків;

- вносить пропозиції про створення, реорганізацію та ліквідацію в установленому порядку комунальних закладів;

- виконання інших функцій, що пов’язані з покладеними на відділ завданнями та функцій.


2.2.1. У галузі культури:

 

1) забезпечує реалізацію прав громадян на свободу літературної i художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступність всіх видів культурних послуг i культурної діяльності для кожного громадянина;

2) розробляє та здійснює заходи щодо забезпечення умов відродження i розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів i національних меншин;

3) створює умови для розвитку музичного, образотворчого, хореографічного, театрального, декоративного мистецтва, самодіяльної та народної художньої творчості, культурного дозвілля населення;

4) сприяє формуванню репертуару мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв та бібліотек;

5) організовує проведення культурно-масових заходів  та інших  заходів  дозвілля та відпочинку;

 6) сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища громади, увічненню пам’яті визначних подій та видатних особистостей, бере участь у роботі з уточнення та найменування топонімічних об’єктів громади;

7) сприяє розвитку мережі закладів культури, мистецької освіти, підпорядкованих відділу;

8) подає в установленому порядку пропозиції міському голові щодо застосування згідно з чинним законодавством України різноманітних форм морального i матеріального заохочення працівників за досягнення у творчій, педагогiчнiй та культурно-освiтнiй діяльності;

9) надає методичну допомогу та здійснює контроль за навчально-виховним процесом у закладах мистецької освіти, а також за підвищенням кваліфікації працівників підвідомчих закладів культури.

 

2.2.2. У галузі туризму:

 

1) сприяє розвитку на території громади різних видів туризму;

2) здійснює інформаційну, рекламну та видавничу діяльність, спрямовану на популяризацію місцевого туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринках туристичних послуг, зокрема готує та поширює інформацію про доступні туристичні маршрути, культурний та соціальний розвиток громади для залучення можливих туристичних груп;

3) вивчає перспективи і напрями розвитку туризму, а також міжнародний та національний досвід у розбудові туристичної галузі;

4) проводить збір інформації та моніторинг діяльності суб’єктів господарювання у сфері туризму на території громади;

5) залучає у порядку, встановленому чинним законодавством України, підприємства, установи та організації усіх форм власності, розташовані на території громади, до розв'язання проблем розвитку туризму та підтримки туристичних ресурсів;

6) бере участь у створенні сприятливого інвестиційного клімату в туристичній галузі;

7) сприяє підвищенню кваліфікації кадрів у сфері туризму.

 

2.2.3. У галузі фізичної культури та спорту:

 

1)здійснює в межах своїх повноважень контроль за діяльністю комунальних закладів фізичної культури та спорту;

2)аналізує стан розвитку фізичної культури та спорту на території громади  та вносить пропозиції стосовно його розвитку;

3) готує і в установленому порядку надає статистичну звітність про стан і розвиток фізичної культури та спорту на території громади;

4) залучає до реалізації програм з фізичної культури та спорту громадські об'єднання, федерації з видів спорту;

5) сприяє удосконаленню навчально-спортивної роботи підвідомчих структур та координує  систему підготовки і відбору спортсменів;

6) взаємодіє з виконавчими органами міської ради, правоохоронними органами та установами охорони здоров'я з питань безпеки проведення навчально-тренувального процесу, змагань та спортивно-масових заходів;

7) погоджує  укладання угод з вищими навчальними закладами щодо якісного відбору обдарованої молоді, підвищення кваліфікації тренерсько-викладацького складу;

8) співпрацює  з освітніми закладами, науковими установами, громадськими організаціями, федераціями та фондами. Відповідно до чинного законодавства України представляє в установленому порядку інтереси громади з питань фізичної культури та спорту в межах своєї компетенції у сфері міжнародного співробітництва;

9) сприяє утворенню та функціонуванню спортивних клубів, секцій об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для різних категорій населення громади.

10) в межах покладених повноважень затверджує Положення про змагання;

11) визначає пріоритетні види спорту згідно з попитом населення;

12) координує організацію та проведення змагань, спортивно-масових заходів, згідно із затвердженим планом;

13) сприяє розвитку Олімпійського руху, підготовці збірних команд громади;

14) здійснює інформаційно-пропагандистську діяльність щодо впровадження здорового способу життя і проводить з цією метою спортивно-масові свята, конкурси, фестивалі та інше.


2.2.4. У галузі молодіжної політики:

 

1) сприяє  в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів) розроблених молодіжними та іншими громадськими  організаціями громади;

2) удосконалює, в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору  талановитої та обдарованої молоді, сприяє її підтримці;

3) організовує та бере участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів та виставок,  фестивалів творчості,  конференцій,  форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення  культурно-освітнього рівня молоді громади;

4) сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної  підприємницької діяльності;

5) вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження  здорового способу життя у молодіжному середовище, проводить інформаційно-просвітницьку роботу  щодо протидії поширенню  соціально-небезпечних  хвороб  серед молоді.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь